плавна паря в небе стервятник сужает круги

Поэтика библейского

плавна паря в небе стервятник сужает круги

эта странная проза

плавна паря в небе стервятник сужает круги

Поэтика библейского

плавна паря в небе стервятник сужает круги

Поэтика библейского

плавна паря в небе стервятник сужает круги

МОСКВА 2004

плавна паря в небе стервятник сужает круги

13 Запрягай коней в колесницу,

плавна паря в небе стервятник сужает круги

12 Дева из Марот

плавна паря в небе стервятник сужает круги

Будет дом Ахзива

В Бет-Леафра —


Поэтика библейского


Поэтика библейского


Поэтика библейского


Поэтика библейского


Поэтика библейского